• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καλοκαιρινής φύλαξης

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καλοκαιρινής φύλαξης

Ονοματεπώνυμο υπόχρεου *

Πατρώνυμο υπόχρεου *

ΑΔΤ υπόχρεου *

ΑΦΜ υπόχρεου *

Δ.Ο.Υ. υπόχρεου *

Διεύθυνση Κατοικίας *

Δ/Τ Κοινότητα *

Τηλ. Οικίας *

Τηλ. Εργασίας *

Κινητό *

Το email σας *

Ονοματεπώνυμο συζύγου*

Άνεργη μητέρα

ΝαιΌχι

Δήμος που εργάζεται η μητέρα


Πολύτεκνη οικογένεια

ΝαιΌχι

Mονογονεϊκή οικογένεια

ΝαιΌχι

Αριθμός παιδιών για την αίτηση

1234

Ονοματεπώνυμο 1ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Ονοματεπώνυμο 2ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Ονοματεπώνυμο 3ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Ονοματεπώνυμο 4ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Η παραλαβή του παιδιού θα γίνει από τρίτο πρόσωπο

ΝαιΌχι

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου (για την παραλαβή του παιδιού-εκτός από τους γονείς)

Τηλ. Οικίας

Κινητό


ΚΔΑΠ επιλογής *

ΘΕΡΜΗΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ *

Από:
Έως:


ΩΡΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

(Επιλέξτε με Χ μόνο μία ώρα αποχώρησης του παιδιού)
13:3015:30

Τα στοιχεία που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για τον σκοπό της εγγραφής του παιδιού/παιδιών στην καλοκαιρινή φύλαξη έτους 2021 και ΔΕΝ θα γίνει μεταβίβαση σε τρίτους.


Παρακαλώ αντιγράψτε το κείμενο της εικόνας στο πλαίσιο δεξιά.

captcha