• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Αιτήσεις φιλοξενίας βρεφών & νήπιων για τη σχολική περίοδο 2022-2023

Αιτήσεις φιλοξενίας βρεφών & νήπιων για τη σχολική περίοδο 2022-2023

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παιδικό σταθμό της επιλογής σας

1. Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Θέρμης: 2310 462555
2. Βρεφονηπιακός Σταθμός «Μελισσόπουλα»: 2310 472666
3. Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ελαφάκια»: 23920 71979
4. Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Βασιλικών: 23960 22397
5. Βρεφονηπιακός Σταθμός Πλαγιαρίου «Νότες Στοργής»: 23920 66516
6. Παιδικός Σταθμός Καρδίας «Γλυκές Μελωδίες»: 23920 66433

Για γενικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα: 2392330224, 6936460208

Ο παιδικός σταθμός Α' επιλογής *

Ο παιδικός σταθμός B' επιλογής *

Αριθμός παιδιών για την αίτηση

1234

Ονοματεπώνυμο 1ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Ονοματεπώνυμο 2ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Ονοματεπώνυμο 3ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Ονοματεπώνυμο 4ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Στοιχεία Μητέρας

Ονοματεπώνυμο *

Πατρώνυμο *

ΑΔΤ *

ΑΦΜ *

Δ.Ο.Υ. *

Επάγγελμα *

Κάρτα ανεργίας

ΝαιΌχι

Διεύθυνση Κατοικίας *

Δ/Τ Κοινότητα *

Τηλ. Οικίας *

Τηλ. Εργασίας *

Κινητό *

Το email σας *

Στοιχεία Πατέρα

Ονοματεπώνυμο *

Πατρώνυμο *

ΑΔΤ *

ΑΦΜ *

Δ.Ο.Υ. *

Επάγγελμα *

Κάρτα ανεργίας

ΝαιΌχι

Τηλ. Εργασίας *

Κινητό *

Το email σας *


Mονογονεϊκή οικογένεια

ΝαιΌχι

Πολύτεκνη οικογένεια

ΝαιΌχι

Τρίτεκνη οικογένεια

ΝαιΌχι

Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ < 67%

ΝαιΌχι

Γονιός φυλακισμένος ή στρατευμένος

ΝαιΌχι

Γονιός φοιτητής ή σπουδαστής (1ου πτυχίου)

ΝαιΌχι

Παιδί που φοιτούσε και την προηγούμενη χρονιά

ΝαιΌχι

Δύο γονείς εργαζόμενοι

ΝαιΌχι

Ένας γονιός εργαζόμενος

ΝαιΌχι

Άνεργοι και οι 2 γονείς

ΝαιΌχι

Αριθμός ανήλικων παιδιών στην οικογένεια*Οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα 2021ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αποδέχομαι τους όρους λειτουργίας του Παιδικού-Βρεφικού σταθμού όπως αυτοί διατυπώνονται στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Φ.Ε.Κ.4249/Β/5-12-2017 καθώς και στις Α.Δ.Σ 76/18.

Επίσης, συμφωνώ για την αποθήκευση, τήρηση και επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων των στοιχείων της αίτησής μου στο πληροφοριακό σύστημα Αξιολόγησης - Μοριοδότησης και για ένα έτος από την έκδοση οριστικής απόφασης επιλογής για λόγους συμμετοχής στη διαδικασία εγγραφής του/των παιδιών μου στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Θέρμης.

Την παραπάνω συναίνεση και συγκατάθεσή μου, παρέχω ατομικά και ως ασκών τη γονική μέριμνα του/των παιδιών μου.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα, αληθή και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας όποτε ζητηθούν. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.


Παρακαλώ αντιγράψτε το κείμενο της εικόνας στο πλαίσιο δεξιά.

captcha