• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ ΝΠΔΔ Θέρμης 17/3/2017

ΑΠΟΦ 38 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΜΕ 2017 ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΦ 39 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΠΔΔ 2016-ΠΟΕ

ΑΠΟΦ 40 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 2017 ΣΕ ΣΥΓΧΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΠΟΦ 41 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΠΔΔ 2017

ΑΠΟΦ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦ 43 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ

ΑΠΟΦ 44 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

ΑΠΟΦ 45 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΤΟΥΣ 2016