• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ του ΝΠΔΔ Θέρμης της 7ης Απριλίου 2017

ΑΠΟΦ 57 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 2017