• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ του ΝΠΔΔ Θέρμης της 31ης Μαρτίου 2017

ΑΠΟΦ 46 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ

ΑΠΟΦ 47 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦ 48 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ 2017

ΑΠΟΦ 49 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦ 50 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΠΟΦ 51 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΟΛ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΦ 52 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΔΕ Ε’ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 53 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΠΟΦ 54 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 2017

ΑΠΟΦ 55 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ