• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού για την μίσθωση λεωφορείων μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ και ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 20/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των “Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης”, γίνεται μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την μίσθωση λεωφορείων μεταφοράς των μελών ΚΑΠΗ και των ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ -ΜΕΑ του Δήμου Θέρμης, για την Τετάρτη 16/3 και ώρα 15:00.

Η μετάθεση γίνεται λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 14/3 στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.