• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Σύνταξη έκθεσης Α’ τριμήνου 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Θέρμης

31-2022 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Α 3μηνου 2022 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 Ψ4Η1ΟΚ76-Ω1Χ 31-2022 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Α 3μηνου 2022 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 Ψ4Η1ΟΚ76-Ω1Χ