• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Σύνταξη έκθεσης Γ’ τριμήνου 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Θέρμης

67-2021 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 ΩΥ07ΟΚ76-ΠΚ4-1