• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020 του ΝΠΔΔ

Δείτε την έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020 του ΝΠΔΔ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ 3ΜΗΝΟΥ 2020