• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας δίμηνης απασχόλησης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 51/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή Φύλαξη με Δημιουργική Απασχόληση, 2020» για παιδιά ηλικίας 5 -12 ετών, στο ΚΔΑΠ Θέρμης & στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης, συνολικά επτά (7) θέσεων.

Δείτε την Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ