• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με Γιατρό Εργασίας & Τεχνικό Ασφαλείας

Το ΝΠΔΔ “Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής” Δήμου Θέρμης, προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, έναν (1) Γιατρό Εργασίας και έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ