• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό Παιδίατρο

Το ΝΠΔΔ επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με πτυχιούχο Ιατρό ειδικότητας Παιδίατρο ΠΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση