• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ

Το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ανακοινώνει την πρόσληψη  καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού συνολικά ενός (1) ατόμου,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», για τη λειτουργία των δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)», ειδικότητας ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, 4ωρης απασχόλησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒ ΟΡΙΣΜ ΧΡΟΝΟΥ