• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην τοπική κοινότητα του Αγ. Αντωνίου

Το ΝΠΔΔ προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται εντός του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα του Αγ. Αντωνίου, για να στεγάσει το ΚΑΠΗ Γυναικών Αγ. Αντωνίου, να είναι αποπερατωμένο (για άμεση χρήση), να διαθέτει την ανάλογη οικοδομική άδεια όσον αφορά την χρήση του, να μην υπόκειται σε πολεοδομικές παραβάσεις και να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Το προς μίσθωση οίκημα πρέπει:

  • να έχει εμβαδόν από 70 τ.μ. έως 80 τ.μ.,
  • να βρίσκεται σε ένα επίπεδο,
  • να διαθέτει φυσικό αερισμό και φωτισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών,
  • να βρίσκεται σε θέση που να διασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής πρόσβαση των μελών του ΚΑΠΗ.
  • να διαθέτει κατάλληλο σύστημα θέρμανσης,
  • να διαθέτει μία αίθουσα ψυχαγωγίας επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.μ.,
  • να διαθέτει χώρο κουζίνας που να πληροί τους όρους για έκδοση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον W.C., που να πληρούν τους όρους για έκδοση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δείτε τη δικήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ