• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/120520.cloudwaysapps.com/tpuwnydfqd/public_html/wp-content/themes/thermi/header.php on line 98

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

Το Ν.Π. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Θέρμης, προτίθεται να προβεί σε μίσθωση ακινήτου με φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 του Ν. 3463/2006, του Ν 3852/10, του Ν 4242/14 και του Π.Δ. 270/1981, στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης, για να στεγάσει το ΚΑΠΗ Καρδίας του Δήμου Θέρμης.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ