• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Παράταση υποβολής αιτήσεων για ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς

Με ανακοίνωσή της την Τρίτη 4/8, η ΕΕΤΑΑ  Α.Ε. ενημερώνει τους γονείς  για την παράταση προθεσμίας  ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής από τις 5/8/2020 στις 7/8/2020.

Ειδικότερα, η Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δράση: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 -2021»

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τις πρώτες ημέρες υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής  και προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλες/οι οι υποψήφιες/οι, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., παρατείνονται:

  1. Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: από τις 5/8/2020, στις 7/8/2020
  2. Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων: από τις 12/8/2020, στις 13/8/2020
  3. Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: από 13/8 –17/8, σε 14/8 –18/8/2020, και ώρα 16:00.