• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού 2018

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, ο προϋπολογισμός του έτους 2018, του Νομικού Προσώπου, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης, η συνοπτική κατάσταση του οποίου παρουσιάζεται ακολούθως:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018