• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Σύνταξη έκθεσης Β’ τριμήνου 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ

Δείτε την έκθεση Β’ τριμήνου 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/20