• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

«Αν είχα φίλο ή φίλη σε αναπηρικό αμαξίδιο»: Εν συναίσθηση και αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη σωματική αναπηρία.

Tον Ιούλιο του 2019, στο ΚΔΑΠ Θέρμης που στεγάζεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης στην οδό Μανδρίτσα, πραγματοποιήθηκε έρευνα που αφορούσε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την σωματική αναπηρία και τα επίπεδα εν συναίσθησής τους.

Η έρευνα και οι σχετικές δραστηριότητες αποτέλεσαν το θέμα της μελέτης «ΑΝ ΕΙΧΑ ΦΙΛΟ ή ΦΙΛΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ»: ΕΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,  στο πλαίσιο της πτυχιακής  εργασίας της Κατερίνας Τσιπλητάρη, τεταρτοετούς φοιτήτριας της Παιδαγωγικής Σχολής Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο ΙΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο  με θέμα: «Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο», κατά το διάστημα 29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019 στον Βόλο που πραγματοποιήθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος σε συνεργασία με τα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης).

Η έρευνα διήρκησε δέκα (10) μέρες συνολικά. Συμμετείχαν 24 παιδιά προσχολικής ηλικίας, εκ των οποίων τα 13 ήταν αγόρια και τα  11 ήταν κορίτσια. Τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αξιολόγησαν την εν συναίσθηση και τις αντιλήψεις τους σχετικά με την σωματική αναπηρία και παράλληλα σχεδιάστηκαν δραστηριότητες παρέμβασης με στόχο αφενός τα παιδιά να μπουν στη θέση ενός παιδιού με σωματική αναπηρία και να αντιληφθούν τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και αφετέρου να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα και να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα του καθενός.

Στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύεται η έλλειψη ξεκάθαρης αντίληψης των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αναπηρία λόγω έλλειψης εμπειρίας και μη εξοικείωσής τους με άτομα με σωματική αναπηρία. Προέκυψε αδήριτη ανάγκη για εξοικείωση των παιδιών με τη σωματική αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της εν συναίσθησής τους, μέσα από δραστηριότητες, ώστε, μέσω της αποδοχής των φίλων τους με αναπηρία και της κατανόησης των αναγκών τους, να διασφαλιστεί η ισότητα και η δημοκρατία στο σχολείο.