• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Διευκρίνιση για την υλοποίηση του προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης με Δημιουργική Απασχόληση 2020

Μετά από ερωτήματα των μητέρων διευκρινίζουμε ότι το Πρόγραμμα της Καλοκαιρινής Φύλαξης με Δημιουργική απασχόληση 2020, θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης, στο 2ο Δ.Σ. Τριλόφου και στο Δ.Σ. Βασιλικών ως ακολούθως:

  • Στο 2ο Δ.Σ. Θέρμης το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το χρονικό διάστημα από 01/07 έως 31/08/2020.
  • Στο 2ο Δ.Σ. Τριλόφου & στο Δ.Σ. Βασιλικών το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01/7 έως 31/07/2020.