• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Ομιλία με θέμα «Παροχές Ασφαλιστικών Ταμείων προς Α.Μ.Ε.Α καθώς και τρόπος φροντίδας παιδιών» στο Κδαπ-μεΑ “Αγκαλιά-ζω”.

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ μεΑ «Αγκαλιά-ζω», στην Ταβάκη 28, πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της εταιρίας FRONTIS MEDICAL CARE ομιλία με θέμα: “Παροχές Ασφαλιστικών Ταμείων προς Α.Μ.Ε.Α καθώς και τρόπος φροντίδας παιδιών”. Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι παροχές των ασφαλιστικών ταμείων σε σχέση με την κάλυψη μέρους των εξωνοσοκομειακών εξετάσεων των ασθενών καθώς αυτές ποικίλλουν ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο και τη νόσο, η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας μετακινήσεων. Η ανταπόκριση των γονέων ήταν μεγάλη και κατά τη διάρκεια της ομιλίας είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απορίες τους και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις συμβουλές που προτάθηκαν.