• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Συνέχιση του προγράμματος Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έτους 2019

Ενημερώνουμε για τη συνέχιση του προγράμματος Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Οι μητέρες που επιθυμούν την φιλοξενία των παιδιών τους  για τον μηνά Αύγουστο:

α) εάν συνεχίζουν από 31 Ιουλίου θα πρέπει να καταθέσουν το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που επιθυμούν το πρόγραμμα.

β) εάν δεν είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα νωρίτερα, θα πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του socialthermi.gov.gr και στη συνέχεια να  καταθέσουν το ποσό που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που επιθυμούν.

Η χρέωση για κάθε εβδομάδα φιλοξενίας καθώς και οι λογαριασμοί τραπέζης για την κατάθεση των χρημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του νομικού μας προσώπου socialthermi.gov.gr  στο σημείο:  ΚΔΑΠ (Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση στο Δήμο Θέρμης)