• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Αιτήσεις φιλοξενίας βρεφών & νήπιων για τη σχολική περίοδο 2020-2021
+

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2010» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠμεΑ

Από 13/7/2019 έως 17/7/2019 και μέχρις ώρας 24:00 μπορούν οι αιτούσες μητέρες να υποβάλλουν ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ.  Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις που αποστέλλονται με e-mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.). Στην ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με διαπιστευτήρια TAXISNET.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και μόνο, θα καταρτιστούν οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ στις 21/7/2019.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι αιτούσες μητέρες μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», στον Τρίλοφο, στα τηλέφωνα 23923 30214 & 213