• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Απολογισμός 2015 – 2016

Απολογισμός 2015 – 2016

Τα έτη 2015 και 2016 χαρακτηρίστηκαν από τις πρωτοφανείς μεγάλες καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Παρ όλες τις δυσκολίες, δράσεις και προγράμματα συνεχίστηκαν και εμπλουτίστηκαν, σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ.

Στο τέλος του 2014 είχαμε υιοθετήσει θέσεις και στόχους για τη διετία 2015 – 2016.

Όσον αφορά στον κεντρικό στόχο, θεωρούμε ότι έγιναν ουσιαστικά βήματα, με αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΕΕΤΑΑ και υποστηρίχθηκαν στελέχη του ΝΠΔΔ με εργαστήρια και εκπαίδευση στο πρόγραμμα PRISSM  “Προώθηση της ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις τοπικές αρχές”. Επίσης, υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την συνεργασία  με το Δήμο στη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου. Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι εμπλέκονται ενεργά σε θέματα που αναδεικνύονται στους παιδικούς σταθμούς, στα ΚΑΠΗ και στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου και υπήρξε η προσπάθεια, μέσα από το άτυπο δίκτυο στελεχών, να υπάρχουν παραπομπές μεταξύ υπηρεσιών, όπως το γραφείο ανέργων του Δήμου, ή το ΕΚΚΑ κλπ. Επίσης, ισχυροποιήθηκε η συνεργασία με την ΕΛΠΙΔΑ, είτε για ατομικά / οικογενειακά αιτήματα κατοίκων του Δήμου μας, είτε με την συμβολή της  στην εκπαίδευση και στήριξη του προσωπικού του ΝΠΔΔ. Θετική συμβολή στην εξυπηρέτηση των πολιτών είχε επίσης η συνεργασία με την ΔΕΠΠΑΘ και η κάλυψη της ζήτησης για τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ  “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής”.

Στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων συνεισφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας κοινωνικών αναγκών που διενεργήθηκε το 2015 σε ευρύ δείγμα κατοίκων του Δήμου.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση θα αποτελέσει το Κέντρο Κοινότητας που θα δημιουργηθεί στο δήμο Θέρμης, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κ.Μ., δομή που υποβλήθηκε για ένταξη από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου με τη συνεργασία του Τμήματος Πρόνοιας του ΝΠΔΔ

Όσον αφορά στους επιμέρους στόχους, θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα σε όλους, εκτός της προσέλκυσης νέων προγραμμάτων.  Από τη μια μεριά, ορθώς αποφασίστηκε η δημιουργία κοινωνικών δομών με χρηματοδότηση  ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικά Παντοπωλείο και Φαρμακείο) στο πλαίσιο των Υπηρεσιών του Δήμου, από την άλλη, το πλαίσιο των απ’ ευθείας από την Ε.Ε. χρηματοδοτήσεων είναι πολύ ανταγωνιστικό και δεν εγκρίθηκαν οι προτάσεις που υποβάλαμε. Η προσπάθεια σ’ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να συνεχιστεί.

Στην  διαχείριση των οικονομικών πόρων, επιτεύχθηκε εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα μεγαλύτερη του 20% στα δύο έτη (ενοίκια, ΔΕΚΟ, προμήθειες). Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού μας αφορά σε μισθοδοσίες. Μέσα στα έτη 2015 – 2016 πληρώσαμε από δικαστικές αποφάσεις και επανακατατάξεις αναδρομικά ύψους 120.000 ευρώ, χωρίς να έχουμε πετύχει και την έγκριση από τον Επίτροπο των αναδρομικών ΙΔΟΧ έτους 2013. Επιπλέον σημαντικό βάρος αποτελεί το ετήσιο ποσό που πληρώνεται στο ΙΚΑ ως πρόστιμα, για τα οποία περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις.

Παράλληλη προσπάθεια καταβλήθηκε για την ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του ΝΠΔΔ. Η αναδιάρθρωση δομών, οι τοποθετήσεις Προϊσταμένων Π.Σ., οι μετακινήσεις του προσωπικού με βάση τις αντικειμενικές ανάγκες των υπηρεσιών, συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη λειτουργία. Η τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού από τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2008 είναι θετική, δημιούργησε όμως θέματα υπερεπάρκειας προσωπικού και ανάγκης μη ανανέωσης συμβάσεων ΙΔΟΧ, οι οποίες έγιναν με αντικειμενικά κριτήρια. 2014: 92 ΙΔΟΧ, 27 ΙΔΑΧ, 22 Μόνιμοι / 2016: 82 ΙΔΟΧ, 26 ΙΔΑΧ, 27 Μόνιμοι.

Παρ’ όλες τις οικονομικές και χρηματοδοτικές δυσκολίες, επιτύχαμε να εξοικονομήσουμε πόρους για την βελτίωση των υποδομών μας. Οι μελέτες και τα έργα πυροπροστασίας, με δικά μας μέσα, σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΑΠΗ ήταν τα έργα προτεραιότητας της διετίας, με μεγαλύτερη έμφαση το 2016 (2015: 18.000 ευρώ, 2016: 51.000 ευρώ). Είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν το 2017 σημαντικά έργο πυροπροστασίας για τους παιδικούς σταθμούς Θέρμης, Βασιλικών και Ελαφακίων, ο αύλειος χώρος του ΠΣ Πλαγιαρίου, καθώς και έργο συντήρησης του Π.Σ. Βασιλικών,  μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Δεν κατέστη επίσης δυνατή η μίσθωση νέου μεγαλύτερου κτηρίου για το ΚΔΑΠμεΑ, γιατί δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν ιδιοκτήτη.

Οι ωφελούμενοι των δομών μας διευρύνθηκαν συνολικά (Β.σ.Σ, δράσεις ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ-μεΑ, ΚΔΑΠ, ΠΣ), παρόλο που σε ΚΔΑΠ είχαμε μείωση αριθμού σε σχέση με το 2014, είτε για αντικειμενικούς λόγους, όπως ο αριθμός των επιταγών τοποθέτησης που δόθηκαν στην περιοχή του Δήμου μας, είτε λόγω αστοχίας του ΝΠΔΔ, καθώς δεν δημιουργήθηκε έγκαιρα το ΚΔΑΠ Θέρμης. Στους Π.Σ.  υπήρξε η επιλογή να προωθηθούν τα προνήπια στα νηπιαγωγεία, για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λόγους.

Όσον αφορά στη διεύρυνση και  βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η δημιουργία, έστω και με καθυστέρηση, του ΚΔΑΠ Θέρμης, τα νέα προγράμματα που εφαρμόζονται στα ΚΔΑΠ, ο εμπλουτισμός των δράσεων στα ΚΑΠΗ, η αλληλεπίδραση των δράσεων μεταξύ των δομών μας, η εντατική και συνεχής εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό, η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στους ΠΣ και ο αναπροσανατολισμός της λειτουργίας του ΚΔΑΠ μεΑ, αποδεικνύουν οτι είναι ένας τομέας με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η προσπάθεια μας για δημιουργία μιας ενιαίας κουζίνας στους ΠΣ για βελτίωση της ποιότητας σίτισης δεν ευοδώθηκε, ελπίζουμε οτι θα επιτευχθεί μέσα στο 2017.

Η λειτουργία νέου ΚΔΑΠ, δύο νέων ΚΑΠΗ, η αποκέντρωση δράσεων στις έδρες των 3 δημοτικών ενοτήτων, αλλά και σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες, η τακτική, εβδομαδιαία επίσκεψη κοινωνικής λειτουργού σε όλα τα ΚΑΠΗ, η ίδρυση νέων βρεφικών τμημάτων σε ΠΣ, συνέβαλαν στην προσπάθεια  ισόρροπης ανάπτυξης των δομών και υπηρεσιών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2015