• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Στόχοι 2015 – 2016

Στόχοι 2015 – 2016

Το ΝΠΔΔ Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης παρεμβαίνει σε τρεις κύριους τομείς, που αποτελούν και τους κύριους πυλώνες της πολιτικής κοινωνικής προστασίας και ένταξης:
1. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας
2. Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών και κοινωνικοποίηση τους
3. Υποστήριξη των ευπαθών ομάδων
Παρεμβαίνει με σεβασμό στα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, με γνώμονα τη διατήρηση της αξιοπρέπειας.
 
Η παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση διογκώνει τις ανάγκες, ωθεί όλο και περισσότερους ανθρώπους στην ανεργία και στη ζώνη της ακραίας φτώχειας και μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε τους στόχους μας.
 
Στόχος για την επόμενη περίοδο είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο όλων των υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου, αλλά και σε συνεργασία με υπερτοπικές δομές, όπως το Κέντρο Πρόληψης από Εξαρτήσεις «ΕΛΠΙΔΑ» κ.α., ώστε να υπάρχει συντονισμένη και στοχευμένη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που να εκτείνεται από την παροχή υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση, την προστασία όλων των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών και των ηλικιωμένων, έως την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη στην εργασία και την δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Κάθε κάτοικος του Δήμου πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες που έχει ανάγκη.
 
Επίσης, σημαντικοί στόχοι μας αποτελούν
• η αυστηρή διαχείριση των οικονομικών πόρων,
• η ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων,
• η διεκδίκηση νέων προγραμμάτων,
• η διατήρηση των θέσεων εργασίας,
• η βελτίωση των υποδομών μας,
• η αύξηση των ωφελούμενων όλων των δομών μας,
• η διεύρυνση και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας,
• η ισόρροπη ανάπτυξη των δομών και υπηρεσιών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου