• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
 • +30 2392 330 221
 • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Παιδικοί Σταθμοί

Παιδικοί Σταθμοί

Η συμβολή της προσχολικής αγωγής στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα των παιδιών και στην πολύπλευρη ανάπτυξη τους είναι αποδεδειγμένη από εμπειρικές έρευνες και τα πλεονεκτήματα των παιδιών που έχουν φοιτήσει σε παιδικό σταθμό φανερά στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης τους. Η αναγκαιότητα της προσχολικής αγωγής καθίσταται ολοένα και πιο ξεκάθαρη με την πάροδο των χρόνων τόσο για λόγους οικονομικής φύσεως (εργασία μητέρας), όσο και για λόγους κοινωνικής (επαφή με νέα άτομα και άλλα παιδιά) και παιδαγωγικής φύσεως (ολόπλευρη ανάπτυξη, εκμάθηση νέων εννοιών, αρχών, αξιών).

Οι παιδικοί σταθμοί στελεχώνονται με άτομα πλήρως καταρτισμένα, με αγάπη για το χώρο και με συνεχή επιμόρφωση. Αν κάποιος ρωτήσει μια παιδαγωγό γιατί πρέπει ένα παιδί να έρθει στον παιδικό σταθμό θα πάρει τις παρακάτω απαντήσεις:

Για να κοινωνικοποιηθεί
Να ενταχθεί σε ομάδα
Να αναπτύξει τις δεξιότητές του (νοητικές, κινητικές, ψυχοσυναισθηματικές)
Να αποκτήσει αξίες, αρχές και να γίνει ανεξάρτητο
Να μάθει να μοιράζεται τα παιχνίδια του
Να διασκεδάσει, να παίξει και να δημιουργήσει
Να αποκτήσει αυτονομία και οριοθέτηση

Με λίγα λόγια “παιδικός σταθμός” για τους παιδαγωγούς σημαίνει:
Ψυχαγωγία, Εκπαίδευση, Όρια, Φιλία, Αλληλεγγύη, Κατανόηση, Προβληματισμός, Εμπειρίες, Αγάπη, Χαρά, Γέλιο, Παιχνίδι, Ξεγνοιασιά!

Στο Δήμο Θέρμης λειτουργούν πέντε Βρεφονηπιακοί και δύο Παιδικοί Σταθμοί. Οι ώρες λειτουργίας τους είναι από τις 07:00 έως τις 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου κάθε χρόνο.

Στις δομές μας φιλοξενούνται βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών και προνήπια ηλικίας από 2,5 έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική παιδεία.
Οι χώροι διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, ενώ παρέχεται στα παιδιά η καλύτερη δυνατή στήριξη και αγωγή για τη μετάβασή τους από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολείο. Το ημερήσιο πρόγραμμα των σταθμών είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών, όμως τηρούνται ορισμένα βασικά χρονικά σημεία, όπως είναι οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, οι ώρες φαγητού, διαλείμματος και ανάπαυσης.

Οι Βρεφ/κοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δ.Θέρμης σιτίζονται από τις τρείς κουζίνες τους με φρέσκα και πρώτης ποιότητας υλικά. Το διαιτολόγιο που ακολουθείται, αλλά και οι ποσότητες  βασίζονται στις διατάξεις του νόμου 45047/2017  “Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμωνς στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς”.

Ο Βρεφ/κός Σταθμός  “Μελισσόπουλα” προσφέρει μεταφορά των παιδιών με σχολικό λεωφορείο. Οι περιοχές που εξυπηρετεί το σχολικό  του Β/Ν.Σ. “Μελισσόπουλα” εξυπηρετεί τη Θέρμη, την περιοχή Σέδες, και Τριάδι. Το κόστος για ένα παιδί είναι 30€/ μήνα για δύο διαδρομές, 20€/μήνα για μία διαδρομή και για δύο παιδιά (αδέλφια) το κόστος είναι 50€/μήνα.

Οι αιτήσεις επανεγγραφών υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται κανονικά σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017, και εφόσον έχουν καλυφθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις, του προηγούμενου έτους.

Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσοτέρων παιδιών μιας οικογένειας υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά η οποία κατατίθεται στη δομή πρώτης επιλογής των γονιών. Στην ίδια αίτηση αναφέρεται και η δεύτερη επιλογή δομής.

 

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.

Ανυπόγραφη αίτηση αποτελεί λόγο απόρριψης.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

Ο έλεγχος όλων των αιτήσεων εγγραφής (επανεγγραφές και νέες επιλογές), η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων και ο πίνακας επιλαχόντων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την απόφ. 174/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Θέρμης.

Η μοριοδότηση έχει ως εξής:

 • Μονογονεϊκή οικογένεια, γονείς σε διάσταση, διαζευγμένοι ή χηρεία, 30 μόρια
 • Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ <67%, 40 μόρια
 • Γονιός φυλακισμένος ή στρατευμένος, 30 μόρια
 • Γονιός φοιτητής ή σπουδαστής (1ου πτυχίου), 20 μόρια
 • Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας, 5 μόρια
 • Παιδί που φοιτούσε και την προηγούμενη χρονιά, 20 μόρια
 • Γονείς οι οποίοι αιτούνται φιλοξενία δύο ή περισσοτέρων παιδιών κατά την ίδια σχολική περίοδο, 20 μόρια
 • Δύο γονείς εργαζόμενοι, 50 μόρια
 • Ένας εργαζόμενος γονιός, 40 μόρια
 • Άνεργοι γονείς, 30 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 0 € έως 10.000 €, 35 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 €, 30 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 €, 25 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 €, 20 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 €, 15 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 €, 10 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 €, 5 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € και άνω, 0 μόρια

Για τους δημότες και τους κατοίκους Θέρμης οι οποίοι δεν έχουν αποδεδειγμένα δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τα τροφεία καθορίζονται ως εξής:

 • οικογενειακό εισόδημα από          0 € έως    6.000 € – Δωρεάν
 • οικογενειακό εισόδημα από   6.001 € έως 10.000 €  –  50 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 €  –  80 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 € – 110 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 € – 130 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 € – 150 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 € – 170 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 € – 200 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € έως 50.000 € – 220 €
 • οικογενειακό εισόδημα από 50.001 € και πάνω        –  250 €

Εκπτώσεις ή απαλλαγές:

 • Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθμούς, έκπτωση 20%.
 • Τρίτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 25.000 €, έκπτωση 30%.
 • Πολύτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 35.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων. Με εισόδημα πάνω από 35.000€, έχουν έκπτωση 30%. Για κάθε παιδί πλέον των τεσσάρων το όριο του εισοδήματος θα αυξάνεται κατά 10%.
 • Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται συνολικά μέχρι 18.000 €.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 18.000 € απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 18.000 €, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Αν οι οικογένειες εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η κατηγορία με τη μεγαλύτερη ελάφρυνση.

 

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής: Τσολακίδου Ελένη, τηλ.: 2392330224

 • Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Θέρμης,  τηλ.: 2310 462555 (Λάγου Μαρίνα)
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός «Μελισσόπουλα», τηλ.: 2310 472666 (Μαύρου Χιονία)
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ελαφάκια», τηλ.: 23920 71983 (Ασλανίδου Μαρία)
 • Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Βασιλικών, τηλ.: 23960 22397 (Στεφανίδου Κυριακή)
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Πλαγιαρίου «Νότες Στοργής», τηλ.: 23920 66516 (Καζάκου Αλεξάνδρα)
 • Παιδικός Σταθμός  Ραιδεστού «Φωλίτσα», τηλ.: 2310 465017 (Καλούση Βαρβάρα )
 • Παιδικός Σταθμός Καρδίας «Γλυκές Μελωδίες», τηλ.: 23920 66433 (Σταυρίδου Σταματία)