• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

1η Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ του ΝΠΔΔ Θέρμης, την 18η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15

1η Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ του ΝΠΔΔ Θέρμης, την 18η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15