• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2021

47-2022 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣ-ΕΞ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΨΒ14ΟΚ76-ΖΞ9