• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Βοήθεια στο Σπίτι

Βοήθεια στο Σπίτι

Δομή ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Δ/νση: Κοινότητα Βασιλικών Βασιλικά
Περιοχή ευθύνης: Λακκιά – Περιστερά – Λιβάδι – Αγ. Αντώνιος – Μονοπήγαδο – Σουρωτή –          Αγ. Παρασκευή
Τηλ. 23960 22355
FAX 23963 30050

Δομή ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ

Δ/νση: Οδός Ταβάκη 28, 1ος όροφος
Περιοχή ευθύνης: Θέρμη – Τριάδι
Τηλ. 2310 461117
FAX 2310 466512

Δομή ΜΙΚΡΑΣ

Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου, Τρίλοφος
Περιοχή ευθύνης: Τρίλοφος – Πλαγιάρι -Καρδία – Σχολάρι
Τηλ. 23923 30227
FAX 23923 30226

Δομή Ν. ΡΥΣΙΟΥ-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ-ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Δ/νση: Κοινότητα Ν. Ρυσίου
Περιοχή ευθύνης: Ν. Ρύσιο – Ν. Ραιδεστός – Ταγαράδες
Τηλ/FAX 23920 72041

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα και λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε “θεσμός” και συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες της Θέρμης, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Τα αυτοκίνητα με το οικείο σε όλους λογότυπο μεταφέρουν σε όλους τους οικισμούς, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε σπίτι του Δήμου Θέρμης όπου υπάρχει ανάγκη, τα στελέχη του προγράμματος για να βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών και στην ανακούφιση των ωφελούμενων (συνταγογράφηση, αγορά φαρμάκων, αγορά ειδών άμεσης ανάγκης, μαγείρεμα, κλπ).
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης και η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ, όπως στο να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους, να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκειά τους, να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε να μη γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισμών και να απολαμβάνουν υπηρεσιών και παροχών που να τους εξασφαλίζουν υγεία και επιβίωση.
Η ένταξη στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» γίνεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου προς την υπηρεσία. Στη συνέχεια, Κοινωνικός Λειτουργός επισκέπτεται τον ενδιαφερόμενο στο σπίτι του προκειμένου να καταγράψει τις ανάγκες που υπάρχουν & να αξιολογήσει τη δυνατότητα ένταξης του ατόμου στο πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται εξατομικεύονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.

 

Η κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:
• Κοινωνικό/ή λειτουργό ΤΕ, ο οποίος/η οποία είναι υπεύθυνος/η του συντονισμού του προγράμματος
• Νοσηλευτή/τρια ΤΕ
• Οικογενειακό βοηθό ΥΕ ή Κοινωνικό φροντιστή
Η κοινωνική λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.
Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.
Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.
Το ΝΠΔΔ Θέρμης λειτουργεί (4) δομές, οι οποίες καλύπτουν όλους τους οικισμούς του Δήμου: