• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Σύνταξη έκθεσης Β’ τριμήνου 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Θέρμης

66-2022 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Β 3ΜΗΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 ΩΔ54ΟΚ76-ΒΓΟ