• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση λεωφορείων και Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης – ΑΜΕΑ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ)

O πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Δήμου Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών ΚΑΠΗ Θέρμης και τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ».

Δείτε τους όρους της διακήρυξης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΠΗ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ 2019