• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Επίσκεψη στο κτήμα Γεροβασιλείου του ΠΣ «Νότες Στοργής»

Στις 20 Οκτωβρίου το προ νηπιακό τμήμα του «Νότες Στοργής» Πλαγιαρίου παρακολούθησε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο κτήμα Γεροβασιλείου με θέμα την Αμπελουργία. Στόχοι του προγράμματος ήταν η εξοικείωση των παιδιών με βασικές αγροτικές εργασίες και διαδικασίες παραγωγής του κρασιού. Με αφορμή το αμπέλι, τους χώρους και τα εργαλεία καλλιέργειας και επεξεργασίας του, δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα να προσεγγίσουν και να εκτιμήσουν έννοιες όπως η παράδοση, η συνέχεια και η εξέλιξη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το φυσικό χώρο του αμπελώνα, συνέχισε στο Μουσείο Οίνου, όπου τα παιδιά γνώρισαν τα παραδοσιακά εργαλεία και τις μεθόδους αμπελουργίας, και έκαναν ένα σύντομο πέρασμα από το σύγχρονο οινοποιείο. Η πορεία του προγράμματος διαμορφώθηκε μέσα από την παρατήρηση, τη συζήτηση, σύντομα παιχνίδια και δραστηριότητες.  Στο τέλος, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα παιδιά δημιούργησαν μουστουκούλουρα με πρώτη ύλη τον πηλό.image02