• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
 • +30 2392 330 221
 • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Μίσθωση Ακινήτου ΚΑΠΗ Θέρμης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Πρόεδρος του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»
Διακηρύττει ότι:
Το Ν.Π. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Θέρμης, προτίθεται να προβεί σε μίσθωση ακινήτου με φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ.270/1981.
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα ακίνητο (για άμεση χρήση) το οποίο να διαθέτει την ανάλογη οικοδομική άδεια όσον αφορά την χρήση του, να μην υπόκειται σε πολεοδομικές παραβάσεις και να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, εντός του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στο κέντρο του οικισμού της Θέρμης, για να στεγάσει το ΚΑΠΗ Θέρμης.
Το προς μίσθωση οίκημα πρέπει:
α) να έχει εμβαδόν από 170 τ.μ. έως 210 τ.μ.,
β) να βρίσκεται σε ένα επίπεδο, ισόγειο ή σε δύο επίπεδα με τις εξής προϋποθέσεις :

 • Το ένα επίπεδο, ισόγειο, να είναι τουλάχιστον 100 τμ.
 • Να υπάρχει εσωτερική επικοινωνία με κλιμακοστάσιο και ασανσέρ
 • Να διαθέτει φυσικό αερισμό και φωτισμό και στους δύο ορόφους

γ) να βρίσκεται σε θέση που να διασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής πρόσβαση των μελών
του ΚΑΠΗ.
Ακόμα, το οίκημα οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:

  • Μία αίθουσα ψυχαγωγίας επιφάνειας τουλάχιστον 80 τ.μ., και επιπλέον στεγασμένο υπαίθριο

ημιυπαίθριο χώρο

 • Μία αίθουσα, τουλάχιστον, για παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής, φυσιοθεραπείας και
  άλλων ομαδικών δραστηριοτήτων
 • Χώρο κουζίνας που να πληροί τους όρους για έκδοση άδειας καταστήματος υγειονομικού
  ενδιαφέροντος
 • Δύο (2) τουλάχιστον W.C., που να πληρούν τους όρους για έκδοση άδειας καταστήματος
  υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Οι χώροι παραμονής των μελών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό
  απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών.
 • Όλο το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα θέρμανσης.

 

Το προς μίσθωση οίκημα μπορεί να αφορά σε μία (1) ή περισσότερες όμορες οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες είναι λειτουργικά συνενωμένες και συνολικά καλύπτουν τις προϋποθέσεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλεί όσους έχουν στην κυριότητά τους έτοιμα προς χρήση οικήματα ή είναι νομείς ακινήτου, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ή την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.

Η Πρόεδρος με έγγραφο ή απόφασή της θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΟΥ

Δείτε εδώ τους Όρους Διακήρυξης της Δημοπρασίας.