• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμετάλλευση των κυλικείων των Κ.Α.Π.Η. Πλαγιαρίου, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων και Τριαδίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» προκηρύσσει δημοπρασία με πλειοδοτικό διαγωνισμό, με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμετάλλευση των κυλικείων, στεγασμένων εντός των καταστημάτων των Κ.Α.Π.Η. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, Ν. ΡΥΣΙΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ, ΤΡΙΑΔΙΟΥ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί:

  • στις 6 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για το κυλικείο ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου,
  • στις 6 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. για το κυλικείο ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου,
  • στις 6 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. για το κυλικείο ΚΑΠΗ Ταγαράδων,
  • στις 6 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. για το κυλικείο ΚΑΠΗ Τριαδίου

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ, Πλατεία Δημαρχείου, Τρίλοφος.

Δείτε τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμετάλλευση των κυλικείων των Κ.Α.Π.Η. Πλαγιαρίου, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων και Τριαδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΚΑΠΗ